hearder.png
stin.jpg

Stravné


 Ceny stravného pro školní rok 2019/2020

 celodenní stravné pro děti mladší 6 let - 34 Kč 
celodenní stravné pro děti starší 6 let  - 37 Kč
polodenní stravné pro děti mladší 6 let - 27 Kč
polodenní stravné pro děti starší 6 let  - 30 Kč
cizí strávníci - 53 Kč
 
Platby za stravné je možno hradit bezhotovostní platbou a nebo v hotovosti.
 

 

Bezhotovostní platba

Stravné se hradí formou trvalého platebního příkazu na účet MŠ takto:

Částka: 782,- Kč
Číslo účtu: 1727856349/0800
Do textu vložte: jméno a příjmení stravnika
Variabilní symbol: 4 - pro MŠ K muzeu
  5 - pro MŠ Šenovska
Datum splatnosti: nejpozději do 15. dne daného měsíce

 

 

 

 

 

• Přeplatky za stravné budou po zúčtování, vráceny následujicí měsíc zpět na Váš účet.
 
 
 

Hotovostní platba

Platby za stravné můžete hradit v hotovosti takto:

Částka: počet pracovních dnů v měsíci x cena/den
Stravné vybírá: vedoucí školní jídelny Iveta Tomisová
Kde: na pracovišti 2. května 1654
Kdy: v pracovních dnech od 6:00 hod do 14:00 hod.
Termín úhrady: nejpozději do 20. dne daného měsíce