hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 22. července do 4. srpna 2019. 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto: 

K Muzeu 257 provoz od 1. - 19. července a od 26. - 30. srpna 2019

přerušení provozu od 22. července do 25. srpna 2019

 2. května 1654 provoz od 5. srpna do 30. srpna 2019

přerušení provozu od 1. července do 4. srpna 2019

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 1. července do 31. srpna 2019.

V přípravném týdnu (26. - 30. 8. 2019) budou přihlášené děti z pracoviště MŠ: Šenovská  a Závodní 822 rozděleny na základě zjištěného zájmu zákonných zástupců o docházku dětí

(cca duben 2019).

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 21. června 2019.

 

 

V Petřvaldě dne 28. 1. 2019