hearder.png
stin.jpg

4.6. Zveme rodiče na Den dětí a  rozloučení s předškoláky na naší školní zahradu, začínáme v 14,30.

19.6. Africké představení v MŠ 2.května - dopolední program

28.6. Polodenní výlet - Dětský ranč v Hlučíně - bližší informace na nástěnce v MŠ