hearder.png
stin.jpg

                                         Ceny stravného pro školní rok 2020/2021


pro pracoviště 2. května, K Muzeu 257 a Šenovská 356
 
celodenní stravné pro děti mladší 6 let - 37 Kč
celodenní stravné pro děti starší 6 let  - 40 Kč
polodenní stravné pro děti mladší 6 let - 31 Kč
polodenní stravné pro děti starší 6 let  - 34 Kč
cizí strávníci - 58 Kč

Bližší informace naleznete v menu daného pracoviště a nebo můžete kontaktovat vedoucí školní jidelny paní Ivetu Tomisovou na tel.: 596 542 982.


 

 

Úplata za vzdělávání v mateřské škole


Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole pro školní rok 2019/2020 je stanovena na částku 240,- Kč.

  • Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
  • Plátce uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy, prostřednictvím České pošty nebo převodem na běžný účet mateřské školy.
  • Stanovené měsíční výše úplaty nelze pro daný kalendářní měsíc kombinovat v poměru odpovídajícím docházce dítěte.

 

 Osvobozen od úplaty je

  • zákonný zástupce dítěte v posledním ročníku předškolního vzdělávání. 
  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.

 

Úplata za školní stravování


 

• Pracoviště 2. května, K Muzeu 257 a Šenovská 356

Ceny stravného pro školní rok 2019/2020
celodenní stravné pro děti mladší 6 let - 34 Kč
celodenní stravné pro děti starší 6 let  - 37 Kč
polodenní stravné pro děti mladší 6 let - 27 Kč
polodenní stravné pro děti starší 6 let  - 30 Kč
cizí strávníci - 53 Kč

Bližší informace naleznete v menu daného pracoviště a nebo můžete kontaktovat vedoucí školní jidelny paní Ivetu Tomisovou na tel.: 596 542 982.


 

Pracoviště  Závodní 822

Na tomto pracovišti zajišťuje stravování ZŠ a ZUŠ Petřvald, bližší informace naleznete na jejich internetových stránka www.zsazuspetrvald.cz.