hearder.png
stin.jpg

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka - nejprve dětského lékaře, který doporučí další odbornou péči u klinického logopeda.

Nejčastější chybou pedagogických pracovníků a rodičů bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Navštivte proto internetové stránky Asociace klinických logopedů České republiky, aby jste se dozvěděli více informací o problému, které možná trápí Vaše dítě.

O vývojí řeči

Nejčastější dotazy a odpovědi o logopedii u dětí

Doporučená literatura s logopedickou tematikou pro veřejnost

Logopedická říkadla

Adresář pracovišť klinické logopedie

Zdroj: Asociace klinických logopedů České republiky www.klinickalogopedie.cz