hearder.png
stin.jpg

NÁHRADNÍ TERMÍN FOCENÍ !!!

V PONDĚLÍ 7. 6. proběhne znovu společné fotografování dětí.

 

ÚTERÝ 1.6. - DĚTSKÝ DEN - v dopoledních hodinách v rámci MŠ, zábavný program se soutěžemi. Děti mohou mít s sebou tematické oblečení – NÁMOŘNÍCI.

 

ČTVRTEK 3.6. - SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - v dopoledních hodinách v MŠ za účasti zástupců města. Dětem budou předány věcné dárky.

 

ČTVRTEK 10.6. - KNIHOVNA - pouze předškolní děti navštíví v dopoledních hodinách Městskou knihovnu. Vzhledem k nutnosti dodržet omezený počet návštěvníků, půjdou děti ve dvou skupinách max. po 10 dětí. Se sebou vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí - pláštěnky.

 

ÚTERÝ 15.6. VÝLET na JAROŠŮV STATEK, STUDÉNKA.  POUZE PŘEDŠKOLÁCI. S sebou vhodné oblečení, batůžek, malou svačinu, pití, pláštěnku. Prosíme o včasný příchod dětí do MŠ a to nejpozději v 7:00. Odjezd autobusem od MŠ v 7:30. Předpokládaný návrat zpět do MŠ do 13:00 h.

 

VÝLET do ARCHEOPARKU, CHOTĚBUZ – výlet rozdělen na dva termíny: 22.6. – předškoláci, 23.6. ostatní děti

Děti si vezmou s sebou vhodné oblečení, batůžek, malou svačinku – např. Brumík nebo sušenka bez čokolády, pití, pláštěnku. Příchod do MŠ v běžném režimu do 7:30 hod. Předpokládaný návrat do MŠ cca ve 12:30 h.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 10. 5. 2021 je provoz MŠ bez omezení. Do školky mohou přijít všechny děti.  V případě, že dítě nenastoupí, informujte nás o jeho absenci na tel. číslech 596 542 991

Třídy budou fungovat v běžném režimu, tak jak tomu bylo před omezením, včetně provozu slučování tříd v ranních a odpoledních hodinách.

Testování dětí již neprobíhá. Děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Rodiče musí mít při pohybu v MŠ zakrytá ústa a nos respirátorem, v prostorách MŠ se zdržují po nezbytně nutnou dobu (doba nezbytná pro předání, vyzvednutí dítěte).

Nadále nebudou přebírány děti, které vykazují známky onemocnění (rýma, kašel, teplota…). V případě alergie (alergická rýma, kašel) budeme požadovat potvrzení lékařem.