Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Petřvald
rozšířené vyhledávání

O nás

Mateřská škola byla zřízena k 1. lednu 2003 městem Petřvald jako příspěvková organizace a je tvořena čtyřmi navzájem odlehlými pracovišti, a to 2. května 1654, K Muzeu 257, Šenovská 356 a Závodní 822. Mateřskou školu tvoří devět tříd  s celkovou kapacitou 220 dětí.

Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka Bc. Andrea Doffková, její zástupkyní s vymezenými pravomocemi pro zastupování ředitelky v době její nepřítomnosti je Kateřina Marenčáková. Účetní příspěvkové organizace a vedoucí školní jídelny na pracovišti 2. května 1654 je paní Iveta Tomisová. Na jednotlivých odloučených pracovištích mateřské školy za provoz, vedení evidence majetku a ostatních náležitostí týkající organizace provozu jsou odpovědny vedoucí učitelky těchto jednotlivých pracovišť. Odbornou péči dětem zajišťuje patnáct kvalifikovaných učitelek a nepostradatelný je i provozní personál školy.

Děti jsou do tříd zařazovány podle možností mateřské školy, ale také dle přání zákonných zástupců. Pro zlepšení sociální situace dětí a jejich větší pocit bezpečí se snažíme děti umisťovat do tříd tak, aby byly společně se svými sourozenci, nebo s kamarádem z místa bydliště. Adaptace dětí probíhá s co největším porozuměním pedagogického sboru a s empatickým cítěním každé paní učitelky. Děti jsou postupně začleňovány do kolektivu ostatních dětí a všech činností mateřské školy.

Naše Mateřská škola organizuje celou řadu akcí pro rodiče a děti. Na podzim uskutečňujeme podzimní tvoření s rodiči. V době adventu máme návštěvu Mikuláše, anděla a čerta, ale i vánoční posezení u stromečku. V únoru karneval, v dubnu pořádáme velikonoční tvoření a čarodějnický rej, oslavujeme svátek Země. V květnu připravujeme oslavu svátku maminek spojenou s vystoupením dětí. V červnu jezdíme na výlety a loučíme se s předškoláky. Dále  pak v průběhu celého školního roku organizujeme i další akce, jako jsou návštěvy solné jeskyně, předplavecký výcvik, lyžařský výcvik, návštěvy divadelních představení, canisterapie, dravých ptáků a spoustu jiných.

Snažíme se upřednostňovat prožitkové učení, učení hrou a praktickými činnostmi rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Snahou je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Záměrem naší mateřské školy je vytvořit "školku" s příjemným prostředím, novými podněty, které dítě celý den obklopují. Takovou školu, která působí domácky, přátelsky, ale která nenahrazuje rodinu dítěte. Mateřskou školu s pevnými pravidly, nadšenými dětmi a spokojenými rodiči.  Snažíme se o to, aby se děti i dospělí cítili v našem prostředí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Protože vše co děláme, děláme pro radost, spokojenost a celkový všestranný rozvoj osobnosti dětí, jelikož hlavní prioritou naší práce je především získání zájmu dětí o další vzdělávání - příprava na vstup do základní školy.
MŠ Petřvald

Pracoviště naší mateřské školy

Mateřská škola Petřvald je tvořena čtyřmi navzájem odloučenými pracovišti na území města Petřvald. Hlavní pracoviště mateřské školy je pracoviště 2. května 1654.

 

logo
Celková kapacita: 220 dětí - 9 tříd

větvení

pracoviště
pracoviště
 pracoviště
 pracoviště
2. května 1654
K Muzeu 257
 Závodní 822
 Šenovská 356

2.května

budova MŠ

budova MŠ

budova MŠ

kapacita: 84 dětí
kapacita: 50 dětí
 kapacita: 36 dětí
 kapacita: 50 dětí
3 třídy
 2 třídy
2 třídy
 2 třídy
Věkově homogenní třídy
Věkově heterogenní třídy
Věkově heterogenní třídy
Věkově heterogenní třídy
Provoz
6:00-16:00 hod
Provoz
6:00-16:00 hod
Provoz
6:30-16:30 hod
Provoz
6:00-16:00 hod

Pracoviště 2. května

 • ředitelka: Mgr. Bc. Andrea Doffková
 • zástupkyně ředitelky: Kateřina Marenčáková
 • účetní / vedoucí školní jídelny: Iveta Tomisová
 • sekretářka: Ing. Marcela Kempná
 • učitelky mateřské školy: Bc. Renáta Hejdová, Vladimíra Blümlová, Kateřina Motáková, Renáta Nováková, Barbora Sedláková
 • školní asistenka: Eva Zamazalová
 • asistent pedagoga: Veronika Kolodějová
 • kuchařky: Renáta Čaplová, Lucie Madecká, Petra Adamczyková, Michaela Brudná
 • provozní pracovnice: Hana Handzelová, Taťána Vizváry

Odloučené pracoviště K muzeu 257

 • vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Šárka Návratová
 • učitelky mateřské školy: Renáta Jarošová, Denisa Albertová Dis., Šárka Starková
 • provozní pracovnice: Tereza Bílková, Lenka Kubičková, Kateřina Demková

Odloučené pracoviště Závodní 822

 • vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Marketa Čájová
 • učitelky mateřské školy: Markéta Wanecká, Bc. Martina Burešová, Filipa Zetková Dis.
 • provozní pracovnice: Karla Szotková

Odloučené pracoviště Šenovská 356

 • vedoucí učitelka mateřské školy: Žaneta Rzymanová
 • učitelka mateřské školy: Michaela Stoklasová, Vendula Malchárová, Bc. Michaela Klofáčová
 • asistent pedagoga: Božena Kuběnová, Petra Opálková
 • provozní pracovnice: Jana Chriašteľová, Marcela Chriašteľová

nahoru